sms تاپ

اس ام اس و سخنان بزرگان

 

 اس ام اس و سخنان بزرگان

 

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . "بتهوون "

در زندگی ثروت حقیقی مهربانیست و بینوایی حقیقی خودخواهی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فردا یک راز است ، نگرانش نباش

دیروز یک خاطره بود ، حسرتش را نخور

و امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فرصت شمار صحبت کزاین دو راهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به آن رسیدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یا آنی باش که هستی

یا انی شو که می نمایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد،نه در چیزی که به آن می نگری...

آندره ژید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوند نظاره گر من است و من سرمست نگاه مهربان اویم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق غالبا یکنوع عذاب است اما محروم ماندن از آن((مرگ))است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شنواترین گوش آن است که صدای عبور ثانیه ها را خوب می شنود.پس خوب گوش کنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

" حاصل دلبستگی چیزی جز خستگی نیست "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش میدانستیم چقدر غیر قابل تحمل میشویم؛وقتی از غیرقابل تحمل بودن این وآن حرف میزنیم...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که ز آدمی چه ماند به جهان، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گرت از دست برآید دهنی شیرین کن

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز

که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه خودنت رو بنداز تا بگیرنت ، اگر خودت رو بگیری میندازنت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فراموش کن ، آنچه نمیتوانی بدست بیاوری و بدست بیاور آنچه نمیتوانی فراموش کنی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو

آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی کنار رودخانه بودم به قله نگاه میکرم و وقتی به قله رسیدم محو تماشای رودخانه شدم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در نهان طوری باش که آشکار گردد رسوا نشوی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگاه واژه توقع را فراموش کردی ، خواهی دید که چقدر دنیا زیباست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی

نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تکه ای از اشعار ( حسین پناهی )

تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه / اتم ، تو دنیای خودش حریف صدتا تا رستمه

گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه / انجیر میخواد دنیا بیاد ، آهن و فسفرش کمه

چشمای من آهن زنجیر شدن / حلقه ای از حلقه زنجیر شدن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود

همیشه او را سرگرم کنید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا

به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند ، گریه کنم برای کسانی

که هیچگاه غم من را نخوردند ، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم

ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند ار تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . . .